81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmış olduğu Son dakika haberi Bu gece yarısından itibaren 81 ilde çok şey sona erecek. Kafeterya-restoran ve otel gibi yerlerde müzik yayınının sona ereceğini duyurdu. 81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildiğini açıkladı. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. 

81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri
Haydar ÇETİN Turizm Hotel General Manager

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmış olduğu Son dakika haberi

Bu gece yarısından itibaren 81 ilde çok şey sona erecek. Kafeterya-restoran ve otel gibi yerlerde müzik yayınının sona ereceğini duyurdu. 81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildiğini açıkladı.
08.09.2020 Konu : COVID-19 Ek Tedbirler İlgi : a) 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı Genelgemiz b) 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı Genelgemiz c) 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı Genelgemiz Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde yayımladığımız genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; ilgi (a) genelgemiz ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak genelgenin (c) maddesi ile hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğini belirleme yetkisi il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verilmiş; ilgi (b) ve (c) genelgemiz ile lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti. Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 ilimizi kapsayacak şekilde;

1. Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

 2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecektir. Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir.

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. 

Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır. Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 e-Posta: illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

4. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler Vali/Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Vali/Kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecektir. Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Süleyman SOYLU Bakan Dağıtım: Gereği: Bilgi: 81 İl Valiliğine Emniyet Genel Müdürlüğüne Jandarma Genel Komutanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığına Cumhurbaşkanlığına Adalet Bakanlığına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Dışişleri Bakanlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Gençlik ve Spor Bakanlığına Hazine ve Maliye Bakanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığına Milli Eğitim Bakanlığına Milli Savunma Bakanlığına Sağlık Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Tarım ve Orman Bakanlığına Ticaret Bakanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın