İşletmeciler Gözünde Housekeeping

İşletmeciler Gözünde Housekeeping
İşletmeciler Gözünde Housekeeping

En acı olanı da gidenlerin ve gideceklerin yerine geriden gelen olmadığı gibi, gelecek de yok. En önemlisi de Housekeepıng derneklerinin ve Housekeeperlar’ın dışında Housekeepıng İstihdamıyla ilgili herhangi bir çalışma yapıp, çaba gösteren de yok.  Tüm bunlar karşısında sorunun nereden kaynaklandığını bilmiyorlarmış gibi,  Housekeepıng müdürü ne işe yarar,elemanı bulsun. mantığıyla hareket eden işletme sahipleri, yöneticileri önlem almak, kendilerini sorgulamak bir yana, kıllarını bile kıpırdatmıyorlar.
Eleman bulamayınca, işler yolunda gitmeyince de bölüm müdürleri‘’başarısız, beceriksiz ‘’ oluyor. İşletmecilerimiz Housekeepıng’e, karşı daha objektif olmalılar,bu bölüme karşı tabularını kesin olarak yıkıp, kangrene dönmüş bu duruma el atmalılar. Aksi halde bu sorun çözülmek yerine giderek daha da işin içinden çıkılmaz hale gelecektir.
İstisnalar kaideleri bozmamakla beraber,  işletmecilerimizin bu bölüme karşı maddi ve manevi yönleriyle bakış açılarını değiştirmemekteki ısrarcı tutumları sebebiyle, sahil turizminde Housekeepıng(kat hizmetleri) maalesef hızla kan kaybetmeye devam ediyor.