Pandemi GündemininTeknik Servis Departmanı’na Etkileri

Pandemi  Gündeminin Teknik Servis Departmanı’na Etkileri; Turizm Sektörü’nün; Türkiye’de Yaşanan Sosyo Ekonomik, Siyasi, Güvenlik, Eğitim ve  Covid 19 Pandemi  Gündemlerinin  Teknik Servis Departmanı’na Etkileri;

Pandemi  GündemininTeknik Servis Departmanı’na Etkileri
Hasan Kazancı Hotel Teknik Müdür

Pandemi  Gündeminin Teknik Servis Departmanı’na Etkileri;

Turizm Sektörü’nün; Türkiye’de Yaşanan Sosyo Ekonomik, Siyasi, Güvenlik, Eğitim ve  Covid 19 Pandemi  Gündemlerinin  Teknik Servis Departmanı’na Etkileri;

İlk kırılma; Türkiye’de 2012 yıllarında başlayan artarak devam eden, kentsel dönüşüm ile 7 milyon konutun yıkılması kararı ile, Türkiye de bütün sektörleri etkileyen, bu dönüşümden dolayı teknik personel ihtiyacı hat safhaya çıkmıştır. Çünkü bu dönüşüm inşaat sektörü içinde barınan bütün dallar teknik malzeme ve bunları işleyen teknik personel olduğundan dolayı insanlar kendi şehirlerinde yaşayıp, kendi şehirlerinde çalışmayı tercih etmişlerdir.

Türkiye de terörün bitirilmesi ile ilgili yapılan askeri ekonomik faaliyetlerin turizme etkileri yine doğu ve güneydoğu da ve tüm Türkiye’de yapılan yatırımlar, barajlar, hidroelektrik santraller, yollar, havaalanları, toplu konut, sınır hattı güvenlik çalışmaları kentsel dönüşüm, vb faaliyetlerinden dolayı yine insanların kendi şehirlerinde çalışmayı tercih etmesi ,

Rus uçağının düşürülmesinden sonrası, ekonomik kaygılardan veya başka sebeplerden kaynaklı, yatırımcı veya otel genel müdürlerinin 2.veya 3.adam ile düşük maaş ile departman müdürü ile çalışma isteği, turizmde uzun vadeli olumsuzluklar doğurmuştur. Artan asgari ücret maaş artışının, 2016 Rus uçağının düşürülmesinden sonra sabitlenen teknik personel ve departman müdürü maaşlarının aynı oranda artmaması,

        Sürekli yapılan otel yatırımlarının, aynı oranda artan teknik personel ihtiyacının sürdürülebilir olmamasından dolayı maalesef teknik personel insan kaynağı azalmaktadır. Aileler gelecek kaygısı ve diğer bazı sebeplerden dolayı, daha rahat bir yaşam tarzı, ekonomik rahatlık için üniversite eğitimi sonrası kamu sektörünü tercih edilmesinin olumlu ve olumsuz etkileri oluyor ve olmuştur. Kapasitesi olmayan bir çocuğa, illaki bir üniversite eğitimi yerine teknik-mesleki okullara yönlendirip, çocukların geleceğine olumlu yön verilmelidir(ama maalesef bu yapılmadığından dolayı vasıfsız üniversiteli işsiz sayısı artarak devam etmekte ve teknik personel eleman ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Bir taraftan vasıfsız üniversite mezunu işsiz sayısı ile birlikte kalifiye teknik personel ihtiyacı artmaktadır.

         Çalışan personelin günümüz şartlarına uygun görünen istekleri artmakta, çalışma isteği azalmaktadır, isteklerinin yerine getirilmesi ile çalışma verimi aynı oranda artmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı, otel sahibi ve yöneticilerin personele bakış açısı olumsuz olmaktadır.

Turizm sektöründe, otel sahipleri, yöneticiler ve personel ile ilişkilerinin olumsuz etkileri sektöre ve işletmelere zarar vermektedir. Zaman içinde iyi niyeti istismar edilmiş, otel sahiplerinin çalıştırdıkları yöneticilere, yöneticilerin personellere, personellerin de çalıştıkları amirlere ve işletmeye güvenleri kalmadığından işletmeler kuralların ve disiplinin uygulanmakta zorlandığı tesisler olmaktadır. Bu kısır çatışmalar maalesef her kese zarar vermektedir. Çalışanların günü kurtarma hissi ile çalışmasından kaynaklı, bina daha çabuk yıpranmakta, tesiste çalışan yönetici ve personel sürekli sirkülasyon halinde olmaktadır. Her zaman söylediğim bir söz vardır, bir işletmede patron ve çalışan personel birbirlerinin veli nimeti’ dir. Bu güven, minnet ve bilinçle çalışıldığı takdirde, mutlu huzurlu bir ortamda güler yüzlü verimli bir ortam doğacaktır. Bu ortamın olduğu tesisler bir elin parmaklarını belki geçer-geçmez.

İyi aile terbiyesi ve eğitim eksikliğinden kaynaklı, personelin işe olan bakış açısı, vefa ve minnet duygularının zaman için de yozlaşmasından kaynaklı  iş yerinde verim ve kalitenin düşmesi, çocuklarımıza  küçükken veremediğimiz eğitimi; eğitim sisteminden öğretmenlerden, çalıştığı işyerinin yöneticilerinden beklemek yanlış olan bencilliktir. İş yerinde verim ve kalite düşmektedir. Temizlik, yalan söylememek, vefa ,minnet, doğru düzgün çalışmak, giyinmek, küçüklerine sevgi, büyüklerine saygılı olmak, hayvan sevgisi, hakkı olmayana el uzatmamak ,merhamet, işini doğru ve eksiksiz yapmak, vicdan daha çocuk küçükken verilecek eğitimlerdir. Bu özelliklerin olmadığı bir insan personelin iş yerine katkı sağlaması beklemek saflık olur. Sizlerin de vardır, çalışma hayatımda çok örnekler verebilirim, sahil temizlik görevlisinin, personel soyunma odalarında yere bile isteye peçete attığını, işe geç gelmeyi alışkanlık getiren, dinlenme alanlarını ve zamanını istismar edenler (vs )

        Eleman eksikliğinden kaynaklı, teknik periyodik bakım işlerinin zaafa uğraması bir işletmenin kalite odaklı çalışması, kaliteli hizmet bilincinin yok olmasına sebep olmaktadır. Yapılmayan işlerin formlarının yapılmış gibi yapılarak arşivlenmesi, çalışılan otele, işe ve misafire ihanet olarak görülmelidir.

Yabancı personel çalıştırmanın olumlu-olumsuz etkileri olmaktadır. Tesislerin 12 ay çalışmamasından ve maalesef kendi insanımızın artık turizmi bir iş ve meslek olarak görmemesinden dolayı, yabancı personel çalıştırılması işletmeler açısından bir zorunluluk ve kolaylık olmaktadır. Sadece oteller de değil, normal yaşam da bizim insanımızın asla tercih ve tenezzül etmediği, yatalak hasta, yaşlı ve çocuk bakıcılığı için de artık yabancı personeller çalıştırılmaktadır. Söylemek gerekirse kendi insanımızdan daha verimli ve düzgün çalıştıkları görülmüştür ve bu böyle bilinmektedir. Zaten şu an da ön büro, yiyecek ve içecek departmanı, satış, spa, eğlence departmanlarında yabancı personel çalışmaktadır. Turizm Sektörü bu şekilde devam ettiği takdirde, önümüzdeki yıllarda, hiç düşünmediğimiz departmanlar da dahi yabancı personel çalıştırılacaktır. Eleman kaynağının bu şekil de devam etmesi halinde belki de teknik servis departmanı da gelecek de yabancı personel çalıştırabilir.

Yeterli seviyeye gelmeden, kısa zamanda yükselmenin, tesise getirdiği zaman içinde telafi edilemez boyutun görünmemesi ve bilerek- bilmeyerek göz ardı edilmesinin yine işletmeye zararının olduğu bilinmelidir. Herkes, her patron ve yöneticiler otelin girilmeyen bölümlerini de kontrol etmelidir. ‘’Güven kontrole mani olmamalıdır’’ Yöneticinin detayını bilmediği bir işin bütününe hakim olamamaktan kaynaklı problemler, uzun vadede tesise zarar verdiği görülmelidir. Maalesef tesisler de devletin verdiği teşvikler ve tadilatların vergiden düşülmesi ile otel binası zamanından önce yıpranmakta ve sürekli yeniden tadil edilmektedir. Bu milli servetin de zayii edilmesinden ancak patron müdür ve çalışanın el birliğiyle tesisi korumasından geçmektedir.

Turizm sektöründe ve maalesef  bizim insanımız da, yüksek egonun, önlenemez dedikoduların işe işyerine olumsuz etkileri, son yıllarda artan, herkesin bilgisi yetkisi ve haddi olmadığı halde, yaşına tecrübesine, kalitesine bakmadan her konuda eleştiri yapması, personelin kendini bu konuda aşması, Personelin ne verilirse memnun olmaması, Lojman, yemekhane, servis çalıştığı tesiste yeme içme konularının sil baştan düzenlenmesi ile birlikte, personelin çalıştığı tesise aidiyet duygusunu ortadan kaldırıcı tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması, otellerde sık departman müdürü ve yöneticilerin sirkülasyonu yüzünden, kalifiye olmayan elemanların göz ardı olmasından kaynaklı kadrolu olmasındaki olumsuzluklar,(bu konular çok açılabilir, ayrıca konu hakkında da bir durum tesbit  yazısı yazılabilir)

Otellerin inşaat ve tadilat dönemlerinde, İş güvenliği ile ilgili problemlerin halledilmemesi ve bundan kaynaklı sezon içinde gereksiz iş yoğunluğu ve bu nedenlerden kaynaklı stres, olmaktadır. Rapor edilen bilinen olumsuzluklar inşaat ve tadilat zamanında yapılmayıp sezon içerisinde yapılması beklenmekte, kontrollerde konulara sürekli iş güvenliği defterine yazılıp, sorumlular için olumsuzluk ve suni stres oluşturmaktadır. Her otelin kendine göre değil, her otelin sisteme göre yapılandırıp bütün olumsuz farklılıkların ortadan kaldırılması, Her otelin olmazsa olmazlarının muhakkak devlet yetkili kuruluşları ve iş güvenliği ile ilgili birimlerinin ve otel teknik müdürü ile ortak çalışarak belirlenip tamamen ortadan kaldırılması, Bütün otellerin ortak bir kalite standardının olması, otel içinde malzeme yoğunluğu hurdalık haline getirilmemesi, anında bunların otelin dışında depolanması, tesisin güvenliği ve kalitesi açısından çok önemlidir.

Otellerdeki israfın ve verimsizliğin ana maddelerinden olan insan kaynağının iyi değerlendirilmesi ile ilgili personelin hakikaten iyi seçilmesi, uygun olmayanların zaman içinde elenerek yerine yeterlilik sahibi ve işletmeyi evi olarak benimseyen personelin zaman içinde kadrolaştırılması sektör açısından çok önemlidir. Otelin bodrumundan çatısına, su depolarından havuzuna, odalarından, lobisine, mutfağından barına, restoranından barına, sahilinden bahçesine kadar her teknik detayın standart ve kaliteli olması, bu kaliteyi muhafaza edip koruyacak her departmandan eleman  ile çalışılması,

Departman müdürünü asiste edecek uygun sayı ve kalitede orta kademe yönetici ile çalışması, kontrol ve işlerin kolaylaştırılması ve misafir memnuniyetini etkileyecek unsurlardır. Çalıştığı otelde turist den şikayet eden, olumsuz görüş bildiren personel ve çalışanlar olmaktadır. Her zaman söylediğim söz şudur; Sen bu otele turist olarak gelseydin, senin yaptığın gibi, sana olumsuz veya kasıtlı davranılsaydı, sen bu durumu nasıl karşılardın. Mesela misafir odasına temizlik veya teknik arıza için içeri giren bir personelin üzerinin ter ve sigara kokmasını nasıl karşılardın. Ön büro, restoran veya bar da, Türk olduğu için sana samimi davranan, bir misafirin samimiyetini suiistimal etmek doğru mu? Bunun gibi birçok küçük ama önemli hususlar turizmde otel ve işletme kalitesini ortaya koyan detaylardır. Bazen tüm bunlardan otel yönetiminin bile haberi olmadan misafir tatilini bitirmekte fakat aynı otele tekrar gelmemektedir.

Otel için projede tasarlanan bütün teknik birimler, uygun yer ve koşulda olmasının inşaat zamanında sağlanması, projedeki mantıklı değişikliklerin yönetim ve yatırımcı tarafından göz ardı edilmemesi,(örneğin trafo binasının seçimi, yangın hidrafor kazan dairesi konumu ve cephesinin seçimi uygun koşullarda seçilmesi) işletmenin uzun vadede tasarruf ve misafir memnuniyetini etkileyecek çok önemli maddelerdendir.

Turizm de Covid 19 olumsuz etkileri, onarılamayacak ve uzun dönem etkilerinin hissedileceği bir dönem olmuştur. İşverenlere ve çalışanlara bir çok olumlu, olumsuz etkileri olmuştur ve olacaktır. Uçak krizi ve covid 19 gelene kadar her yıl turizmcilerin bir sözü vardı para kazanamıyoruz, eskisi kadar kazanamıyoruz. Halbuki uçak krizi ve pandemi öncesi sektör öncesi kazanımların ne denli önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Her zaman beterin beteri vardır derler. Bundan daha beteri olur mu diye bu dönemi alaya alan insanları görüyoruz. Büyük konuşmamak lazım. Herkesin elinden geldiği kadar bir kenara kötü günler için bir miktar yatırım yapması, kimseden bir şey beklememesi açısından önem arz etmektedir. Hiç bir devletin uzun dönem bu işi sübvanse etmesinin mümkün olmayacağı aşikar. Oteller açılacak mı beklentisi, belirsiz olduğundan çalışanlar karamsar bir bekleyiş içerisindedir. Peki devlet desteği ve teşvikleri devam edecek mi, etmezse artık otel sahipleri personel ücretlerini ödeyecekler mi?

Turizm sektörünün şimdi ve gelecekte, yukarıda sadece küçük bir kısmı belirtilen, sektörün kalite bilinci, müşteri-personel memnuniyeti açısından önemli olduğu, her turizmci tarafından bilinen bir gerçektir. Fakat çözüm için neler yapıldığı ve yapılacağı konusunda gelecek de göreceğiz. Durum her geçen yıl daha da kötüye gideceği düşünülerek bu pandemi sürecinden dünyanın ve ülkemizin alacağı dersler için karamsar olmamak lazım. Fakat şimdiye kadar yaşananlardan dolayı kimsenin ümit var olduğunu söylemek ne denli doğru olur? Bu zamana kadar yaşananlar ve içimize işleyen turizm yaşam tarzı için pek olumlu olmadığı ortada. Önümüzde bunları aşmak için güç kuvvet ve irade var ve bir yerden başlamak lazım. Kim nereden başlayacak her şeye ne kadar iyiye gidecek önümüzdeki süreçte yaşayarak göreceğiz. 

Umalım Türkiye’miz ve Turizm Sektörü’ müz için her şey yoluna girer, her şey yolunda gider.

Saygılarımı sunuyorum