Turizm’de personel eğitimi neden gereklidir?

Turizm’de personel eğitimi neden gereklidir? Ülkelerin "BACASIZ SANAYİ" olarak gördükleri turizm sektörü, hizmet kalitesi üzerine kurulmuş bir yatırım sektörüdür. Ülkemizde yapılan, hemen her alandaki yatırım kaynakları için, yerli veya yabancı yatırımcılar, çeşitli fizibilite çalışmaları yaparak yatırımlarını belirlerken, insan ilişkilerine dayanan ve birebir hizmet verilerek girdi sağlanan bu sektörde, insan faktörü nedense bazı durumlarda yok sayıldığından, yıllardır bir türlü doğru hedefe ulaşılamamıştır.

Turizm’de personel eğitimi neden gereklidir?
Cansu ER Eğitmen-Kurumsal Bireysel Gelişim Danışmanı

Turizm’de personel eğitimi neden gereklidir?

Ülkelerin "BACASIZ SANAYİ" olarak gördükleri turizm sektörü, hizmet kalitesi üzerine kurulmuş bir yatırım sektörüdür.

Ülkemizde yapılan, hemen her alandaki yatırım kaynakları için, yerli veya yabancı yatırımcılar, çeşitli fizibilite çalışmaları yaparak yatırımlarını belirlerken, insan ilişkilerine dayanan ve birebir hizmet verilerek girdi sağlanan bu sektörde, insan faktörü nedense bazı durumlarda yok sayıldığından, yıllardır bir türlü doğru hedefe ulaşılamamıştır.

Bu soruna istinaden hem eğitimci rolümü hem çalışan ve yöneten rolümü üstlenip turizmde eğitimin önemi ve neden eğitimli personel sorusunu sizler için cevaplayacağım…

Personel eğitimi, bir kurum içerisindeki yeni veya çalışma verimi düşük olan personellerin çalışma verimlerini arttırmak veya personelleri, şirketin misyon, vizyon ve işletme politikalarına hazırlamak / uyum sağlatmak amacıyla, çeşitli konu başlıklarında bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik verilen eğitimlerin tümüdür.

Personel eğitiminin bir alt başlığı olan personel geliştirme ise, mevcut durumu itibariyle başarılı olan ve terfi etmesi veya daha fazla sorumluluk alması planlanan bir personelin, mevcut durumunu daha da geliştirmek amacıyla verilen eğitimlerin tamamıdır.

Personel eğitimi, doğru zamanda ve doğru biçimde yapıldığında hem şirkete hem de personelin kendisine büyük ve bol miktarda faydalar sağlar.

Personel eğitimi ile neler kazanırsınız?

Doğru zamanda ve biçimde verilen bir personel eğitiminin kurumunuza kazandıracakları;

Şirketinizin çözüme odaklı çalışma, sorunları daha hızlı çözme ve inisiyatif alabilme kapasitesini arttırır,

Tartışmasız biçimde, şirketin üretim ve hizmet kalitesini arttırır,

Ekstra sorumluluklar için şirkette mevcut olan personellerden kaynak yaratmaya olanak sağlar,

Hizmet üretimi, şirket yönetimi ve personel maliyetini azaltır,

Personelin üstleri ile olan iletişimini düzenler,

Yeniliklere kapalı olan personellerin açılım göstermesine ve yumuşamasına katkıda bulunur,

Personelinizin yaptığı işte kendine güvenini, bu sayede iç motivasyonunu ve verimliliğini arttırır,

Meslekî tatminsizlik duygusunun önüne geçerek personellere yaptıkları işlerde tatmin hissi alma olanağı sağlar.

Personel eğitimi çalışanların işletme içerisinde sahip oldukları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için Personel Eğitimi

Onların mesleki bilgilerini geliştiren,

Düşünce,

Rasyonel karar alma,

Davranış ve tutum,

Alışkanlık ve

Anlayışlarına

Katkı yapmayı sağlayan eğitsel faaliyetlerin tümüdür.

Eğitiminin kurum açısından faydaları şöyledir:

Çalışan-işveren ilişkilerini iyileştirir.

Çalışanların verimliliğini arttırır.

Üretim, yönetim ve personel maliyetlerini düşürür.

Çalışanların karar verme ve sorun çözme yeteneğini artırır.

Çalışanlar arası iletişimi geliştirir.

İş kazalarını azaltır.

Eğitiminin personel açısından faydaları şöyledir:

Kendine güven ve başarma duygusunu geliştirir.

İletişim yeteneğini ve önderlik bilgisini artırır.

İş tatminini yükseltir.

Kişisel amaçların gerçekleştirilmesini sağlar.

Kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesini sağlar.

Eğitimli personellerin daha iyi bir gelecek içinhazırlanmaları dileğiyle

Selam ve Saygılar

Yeni sorumluluklar alma isteğini artırır.

Tüm işverenlerin eğitimli personele önem verip , gerekli çalışmaları yapma konusunda hassasiyet göstermesi dileğimle….